Kredyt hipoteczny - co to jest?

Kredy hipoteczny, to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest on najczęściej udzielany na budowę lub zakup nieruchomości. Osoba ubiegająca się o taką pomoc musi dokładnie określić na co będą przeznaczone pieniądze – jeśli decyduje się na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub nieruchomości, wówczas pieniądze przelewane są z banku na rachunek sprzedającego. Można też w obrębie opisywanego pojęcia wyróżnić dwa inne rozwiązania, których podział zależy od celu: kredyt budowlano-hipoteczny, czyli kiedy środki przekazywane są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnie lub dewelopera; pożyczka hipoteczna, kiedy środki finansowe przekazywane są na dowolny cel. Kiedy określimy cel na jaki mają być przeznaczone pieniądze z kredytu, musimy zdecydować w jakiej walucie będzie on wypłacony – mogą to być kredyty w walucie krajowej lub kredyty walutowe, które dzielą się na: „typowy kredyt walutowy” (udzielany w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy przelicza się go na walutę obcą) oraz „denominowany” (w umowie jest konkretna kwota w walucie PLN, którą dzieli się na transze i przelicza na walutę obcą). Istnieją również dwie opcje wyliczenia wartości w walucie krajowej: kiedy zawiera się umowę na określoną kwotę waluty krajowej lub na określoną kwotę waluty obcej. Tego typu zabiegi mogą mieć wpływ na wysokość późniejszych rat – w zależności od kursu wybranej waluty.

Kredyty